Nieuws

Nieuws

 

Verslag 2e COM-Zeeland Kampeerweekend

Na maanden van voorbereiding kon COM-Zeeland op vrijdag 7 juni weer haar kampement opslaan op Stadscamping Middelburg, alwaar het een speciaal hoekje van de camping was toebedeeld. Met de Korpsvlag in top als “marker”, wist de hele camping in no-time dat het Korps zijn intrede op de Stadscamping zou doen, hetgeen iedere campinggast een geruststellende gedachte opleverde. Nadat de COM-Zeeland tent was gearriveerd, kon met de opbouw van het kampement worden aangevangen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, stond de tent in mum van tijd en dat zonder enige vorm van onderlinge discussie hierover. Jazeker, oefening baart kunst!

Nadat iedereen gearriveerd was, werd er reikhalzend uitgekeken naar de befaamde “blauwe hap” van Riet en Gerrit. Wederom kan niet anders worden vastgesteld dan dat deze voortreffelijk was. Zou een van beiden dan toch over Indisch bloed beschikken? Eenmaal de blauwe hap achter de kiezen, volgde de onthulling van, een in het diepste geheim gebouwde mobiele display. Het mobiele display is een volledig afgewerkte kist op wielen, waarin de paspoppen met daarop diverse Marinierstenues tentoon gesteld kunnen worden. Dit alles volledig in bijpassende Korps Mariniers kleurstelling, belettering en verlichting! Dit alles gefabriceerd door een “enthousiaste burger”, Jeroen Stroo, die het Korps Mariniers een warm hart toedraagt. Het moet gezegd; wat Jeroen in zijn vrije tijd heeft gemaakt, is een knap stukje werk waar COM-Zeeland nog vele jaren plezier aan kan beleven. Bij “de baas” zou dat worden afgedaan met: goed gewerkt!

Na een zeer onstuimige nacht op de camping, waarin we mochten genieten van een typisch Nederlandse voorjaarsstorm, was het op zaterdagmorgen weer vroeg overal. De aanhoudende regen en voor juni begrippen zeer straffe wind maakten dat we ons moesten beramen wat te doen. Zo werd vastgesteld dat diverse activiteiten inmiddels door de organisatie van de Zeeuwse Veteranen Dag (ZVD) afgelast waren, waaronder een optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Na een grondige eigenhandige inspectie terplekke, kwamen we tot de conclusie dat we slechts 1 tent op de Middelburgse markt zouden opzetten en aankleden.

Rond het middaguur trokken we in gelid richting Abdij complex, alwaar we als COM-Zeeland zouden deelnemen aan het Defilé van de ZVD. Deze uitzonderlijke situatie werd door de organisatie van de ZVD toegestaan omwille van het 50-jarig bestaan van COM-Zeeland, later dit jaar. Eenmaal op het Abdij complex aangekomen, hebben we als Zeeuwse Oud-Mariniers detachement (waarvan de meesten geen veteranen status hebben) ons geschikt in de plechtigheden, waarbij we namens COM-Zeeland een krans hebben gelegd voor alle ons ontvallen kameraden waar ook ter wereld. Na de officiële plichtplegingen zijn we als Zeeuwse Oud-Mariniers detachement achteraan aangesloten in het Defilé van de ZVD. Voor ons eindigde het Defilé weer op de Middelburgse Markt, alwaar de veteranen terugliepen naar het Abdij complex.

Eenmaal terug op de Markt, alwaar de COM-Zeeland tent enorm veel bekijks trok van het passagierende publiek, was het nog een erg gezellig onderling samenzijn van oud-mariniers, familie en bekenden. Dat alles onder het genot van een drankje en een zonnetje was inmiddels zijn intrede had gedaan.

Na afloop van de ZVD hebben we onder het genot van een fantastisch verzorgde barbecue op de camping de dag geëvalueerd. Onze eenmalige deelname aan het officiële deel van de ZVD werd van alle kanten zeer op prijs gesteld, hetgeen wij als positief hebben ervaren en waarbij wij ons respect naar alle veteranen van welke “kleur” ook hebben willen betuigen. Uiteindelijk hebben we allemaal, in welk verband ook, ons ingezet voor de Nederlandse driekleur!

            

Allen die dit weekend weer mogelijk hebben gemaakt verdienen een groot compliment!

Bedankt sobats!

 

 

 

 

 

Hierbij een nieuwe Kameraadschap welke voor het eerst digitaal is verstuurd naar alle leden van COM-Zeeland:

 

Kameraadschap nr. 2 2019 DIG.def

Alle overige geinteresseerden kunnen de laatse versie eveneens hier inzien.

Namens het bestuur COM-Zeeland,  veel leesplezier gewenst

Zaterdagmiddag 16 maart is de zoveelste COM SV Schietmiddag georganiseerd. Er kon geschoten worden met klein caliber .22 en 9mm pistool. Nadien uitgebreide wedstrijdbespreking onder het genot van de befaamde “blauwe hap” van Riet en Gerrit.

Over de uitslag van de wedstrijd kan helaas niet worden gecorrespondeerd!

Onze dank gaat wederom uit naar een ieder die hier organisatorisch bij betrokken is geweest.

TOP MIDDAG

Namens het bestuur van COM-Zeeland, bedankt voor je aanwezigheid en inbreng op de ALV

 

COM ZEELAND   NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Beste allemaal,

Allereerst namens het bestuur van COM Zeeland een goed, gelukkig en gezond 2019.

We beginnen dit jaar met:

Nieuwjaarsreceptie

  • De nieuwjaarsreceptie samen met de AVOM op: Zaterdag 12 januari 2019.
  • Tijd: 14.00 uur tot 18.00 uur.
  • Plaats: Stationsrestauratie Vlissingen. De nieuwe naam is: HAVENDORP

      Adres: Stationsplein 5; 4382 NN Vlissingen; tel: 0118 233131

Contributie verenigingsjaar 2019

  • De bijdrage voor het jaar 2019 is op de algemene ledenvergadering van 2018 vastgesteld op
  • € 20,00. U krijgt hiervoor géén acceptgiro! Bank: NL66 INGB 0002257574; t.n.v.: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland.

Oploop januari

  • In Januari 2019 is er geen oploop.

De volgende oploop is op 27 februari 2019 om 11.00 uur in de Stationsrestauratie: Havendorp te Vlissingen.

Opgeven bij Wim Slootmaker, telefoon: 0113-372 055

Leden € 10,00 voor maaltijd en 1 consumptie.

 

Namens de Dorpsraad Koudekerke stuur ik onderstaand bericht met link naar de Kern met Pit.

In november 2019 zal het Oorlogsmonument voor het 47e commando van de Royal Marines op Dishoek (gemeente Veere) ingewijd worden. Financiering van het monument is rond en het monument wordt momenteel vervaardigd.

Het project dingt mee naar de Zeeuwse prijs en als het verkozen wordt naar de landelijk prijs. Hiermee hoopt de Dorpsraad in het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde een steentje bij te dragen aan de landelijke bekendheid van deze slag en de gevolgen voor Walcheren en zo financiering te verkrijgen voor het evenement in november 2019.

Wij zorgen dan dat er een COM delegatie bij aanwezig zal zijn!

Zij hopen dat U bereid bent in uw kring zo veel mogelijk mensen door middel van verspreiding van deze link op te roepen een stem uit te brengen op het Oorlogsmonument Dishoek.

tot 10 januari kan er gestemd worden op de projecten van een Kern met Pit in de provincie Zeeland. Het project Oorlogsmonument Dishoek is een van de drie Zeeuwse projecten er valt daarmee een bedrag van € 1500,00 te verdienen. Alle reden dus om te stemmen en ook vrienden en bekenden op te roepen om dat te doen.

 

Via de volgende link kom je rechtstreeks op het Zeeuwse stemformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dVyfdrmV4fHmbrFMvzhNqH8uaZGb3bJUBgGinrCtz3jGdw/viewform

Namens het COM Bestuur Zeeland,

Wim van der Meer

Welkom op de geheel nieuwe website van het Contact Oud- en Actief Dienende Mariniers afdeling Zeeland.

COM-Zeeland is een vereniging voor iedereen die lange of kortere tijd gediend hebben bij het Korps Mariniers, of nog steeds bij “de baas” zitten. Daarbij is (eind)rang of stand niet relevant voor het lidmaatschap. COM-Zeeland is als zelfstandige vereniging, dus met een eigen bestuur en daarbij behorende bevoegdheden, onderdeel van de landelijke vereniging Contact Oud- en Actief Dienende Mariniers.

Personen die niet gediend hebben bij het Korps Mariniers maar die met het COM sympathiseren, kunnen zich als donateur van COM-Zeeland aanmelden!

De jaarcontributie voor COM-Zeeland bedraagt vanaf 1 januari 2019 minimaal €20,00 per jaar. U ontvangt 4x per jaar ons periodiek “Kameraadschap”, waarin we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Maandelijks, m.u.v. de zomermaanden, vindt er een oploop in Stationsrestauratie Vlissingen plaats, veelal gehouden op woensdag vanaf 11:00 uur. Dit tezamen met de AVOM afdeling Zeeland.

Lid of donateur worden van COM-Zeeland kan door het sturen van een email naar de ledenadministrateur:  emameert@zeelandnet.nl

De jaarcontributie voor landelijke vereniging Contact Oud- en Actief Dienende Mariniers bedraagt minimaal € 24.00. De periodiek van COM-Landelijk genaamd “Houwe Zo”, komt 5x per jaar uit.

Lid worden van COM-Landelijk kan via de link:  https://contactoudmariniers.com/lid-worden

 

30 juli 2018

Hallo wereld.

Welkom bij Contact Oud Mariniers (COM) sites. Dit is je eerste bericht. Het bericht kun je bewerken of verwijderen, dan kun je starten met bloggen.