De Airborne Wandeltocht

De Airborne Wandeltocht, ’s werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht.
Deze wandeltocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek.

De 77 ste Airborne Wandeltocht. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Bij de komende wandeltocht zal hier uitgebreid bij stil worden gestaan. Bij dit herdenkingsjaar wordt er gerekend op een behoorlijke groep Oud Mariniers voor deelname aan deze bijzondere wandeltocht. Op dit moment zo vlak voor de Nijmeegse 4-Daagse toch de aandacht voor de 77 ste Airborne Wandeltocht. Ook dit jaar heeft Oud Marinier Barry Oostra ( Director Matching Marines B.V.) samen met de twee zusterorganisaties Salvéos en Flexïntens. aangeboden ons te willen ontvangen op villa “Doristeti” Dit alweer voor het 3e jaar, geweldig! Hier is het verzamelpunt en kunnen we ons omkleden en gereed maken voor de wandeltocht.

De Airborne Wandeltocht vindt plaats op zaterdag 7 september 2024 in en om Oosterbeek en is een herdenkingstocht om diegene te eren die in de septemberdagen van 1944, onder meer in de omgeving van Arnhem en Oosterbeek, hebben gestreden voor de bevrijding van ons land. Gerust mag worden gesteld dat de COM deelname aan deze wandeltocht met de bloemlegging op de Airborne Begraafplaats één van de jaarlijkse hoogtepunten is van het COM wandeldetachement. Vanaf het begin (1947) is de netto-opbrengst van de Airborne Wandeltocht bestemd geweest voor de militairen die invalide zijn geworden door de oorlogshandelingen tijdens de Slag om Arnhem, alsmede voor de nabestaanden van de gevallenen, die financieel niet in staat zijn om de Airborne herdenkingen in september in deze omgeving bij te wonen. Vanaf 2011 komen ook andere doelen in aanmerking voor een bijdrage, mits deze passen in het gedachtegoed van de Airborne Wandeltocht.

Verzamelpunt.

Lebretweg nr.1 bij Lebretweg 1 is weinig parkeergelegenheid, ( misschien wel handig om te parkeren bij het zalencentrum aan het einde van de straat ) Daar worden we door Barry Oostra ontvangen met koffie en cake tussen 9:00 en 10:20 uur. Ook is hier de mogelijkheid om ons om te kleden. Probeer zo vroeg mogelijk aanwezig te zijn i.v.m. de verkeersdrukte. De totale wandelafstand is ongeveer 18 km. (1,5 km naar de startlokatie, 15 km de officiële wandeltocht en dan weer 1,5 km terug naar Lebretweg 1) Vertrek uiterlijk 10:30uur i.v.m. de startceremonie in het park “Hartenstein”

Om 10:58 uur blaast de trompettist Last Post gevolgd door 1 min stilte en daarna reveille. Vervolgens zal het defilé aanvangen. In het park “Hartenstein” staat het voormalig hoofdkwartier “Hotel Hartenstein” thans het “Airborne Museum” van waaruit Major-General R.E. Urquhart, commandant van de 1e Airborne Divisie de strijd leidde van 17 september t/m 26 september 1944. Het sportcomplex nu waren destijds tennisbanen en dienden als verzamelplaats voor Duitse krijgsgevangen tijdens de slag. Tenue’s Tijdens de tocht zal het COM detachement gekleed gaan in verschillende outfits,

1. COM sport outfit,blauwe polo met rode bies, lange donkerblauwe sportbroek, baret met glimmend anker, sportschoenen naar keuze. of

2. Mariniers-commando outfit Er worden geen versierselen gedragen.

Op de Airborne Begraafplaats worden bloemen gelegd waar 1750 Britse en Poolse militairen hun laatste rustplaats kregen. Hier wordt u verzocht om stilte in acht te nemen en ook bij enig oponthoud niet te roken. Nadat het bloemstuk is gelegd zal d.m.v. de “Ere-groet” een ieder zijn respect voor deze militairen kunnen tonen.

We vervolgen de tocht en komen door de bossen van de “Bilderberg” waar ook hevige strijd werd geleverd. Bij terugkomst in Oosterbeek, bijna aan het einde van de tocht passeren we het “Oude Kerkje” aan de Benedendorpseweg, dat in de nacht van 25 op 26 september 1944 aan het einde van de Slag, als verzamelpunt diende voor de terugtocht. Bij terugkomst op Lebretweg 1. kunnen we napraten en om ongeveer 17:00 uur genieten van een snack en een biertje. Ook weer aangeboden door; Matching Marines B.V. Salvéos Flexïntens Bij het verlaten van het pand zorgen we ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd.

Kosten

De kosten voor inschrijving, organisatie en het bloemstuk op de Airborne begraafplaats bedragen € 20,00 pp Inschrijven pp Inschrijven d.m.v. het volledig invullen en retourneren van het aanmeldingformulier. Gaarne dit z.s.m. maar uiterlijk 5 augustus 2024 dit in verband met de vakantieperiode, de aanmelding bij de Airborne organisatie, de te maken afspraken met de directie van Matching Marines Gaarne uw begrip hiervoor.

Dus sobats mocht u interesse hebben stuur dan even een email naar uw secretaris COM Zeeland en ik zal per ommegaande het aanmeld form. doen toekomen.

secretaris.comzeeland@contactoudmariniers.com