Afgelopen dinsdagavond was de eerste sessie (van twee) van de door COM-Zeeland georganiseerde Reanimatietraining gehouden in wijkcentrum “De Pit” te Goes. Na een korte introductie van instructeur Ron van den Berge, werden de deelnemers, aan de hand van waargebeurde voorvallen, meegenomen in het herkennen van de symptomen bij een hartaanval/stilstand en daarop op juiste wijze anticiperen. Door middel van interactie met de deelnemers heeft Ron elke schakel in de “de keten van overleven” voor het voetlicht gebracht.

Na de pauze werden de deelnemers aan het werk gezet op slimme dummy’s. Aan de hand daarvan kon de kwaliteit van reanimatie per deelnemer worden bepaald. Tot slot werd een gecoördineerde interventie geoefend, waarbij meerdere personen zich toelegden op een onderdeel van de reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED. Ron zorgde voor de nodige afleiding door als omstander zich met de situatie te bemoeien, zoals dat in de praktijk ook vaak aan de hand is…. “de chaos bij een reanimatie krijg je er gratis bij”.

De focus lag dan ook niet alleen bij de reanimatie techniek alleen, maar ook bij situaties en voorvallen uit de dagelijkse praktijk, het gedrag van omstanders hierbij, impact op de hulpverlener zelf als ook de rol van 112-centralisten in de hele keten.

Al met al een zeer geslaagde cursus, gegeven door een instructeur die de klappen van de zweep kent en daardoor in staat is alledaagse situaties en hulpverleningsverzoeken te duiden.

Langs deze weg nogmaals dank aan Ron en Marleen (team SiMedi) voor de bereidheid deze training te faciliteren!