Vandaag heeft de Commandant van het Korps Mariniers een brief doen uitgaan, waarin hij ingaat op de ontwikkelingen rondom de Lustrumviering van 355 jaar Korps Mariniers. In de brief maakt de Commandant melding van het feit dat de aanstaande Lustrumviering op een andere wijze zal worden ingevuld dan u gewend bent. Dit alles na een open discussie met alle aan het Korps gelieerde organisaties en stichtingen. Oorzaak van dit besluit heeft alles te maken met de nog altijd heersende Coronacrisis en de daarbij behorende onzekere situatie. De Commandant wijst op het belang van een ieders gezondheid. Daarnaast spelen ook financiele redenen een rol. Daar waar de kosten voor zowel het defile als Ahoy’ zijn gestegen, blijft het beschikbare budget gelijk.

Toch geeft de Commandant aan zowel het aanstaande Lustrum als de functieoverdracht Commandant Korps Mariniers in het najaar op gepaste wijze te willen vieren. De opties hieromtrent worden momenteel uitgewerkt. Hierover zal te zijner tijd nadere informatie volgen. Gestreeft wordt daarbij zoveel mogelijk oud-mariniers te betrekken teneinde de korpswaarde “Verbondenheid” kracht bij te zetten.

 

lustrumviering

 

Namens het Bestuur COM-Zeeland