Vanuit het land is het verzoek gekomen aandacht te vragen voor de Stichting “Klus op Dek”

 

Waarom de Stichting Uitgeverij Klus op Dek?

De initiatiefnemers van Uitgeverij Klus op Dek, Wim Rikken en Jan Scholing, beiden oud-marinier, hebben een kernachtige opvatting over uitgeven anno 2020: alles gaat steeds meer online, maar online is niet alles! En direct daarop volgend: een goed verhaal verdient een mooi boek (of magazine). Daarom Uitgeverij Klus op Dek. We doen dat niet met het oogmerk om winst te maken. Om die reden hebben we voor het stichtingsmodel gekozen. Onze inzet is gericht op het maken van excellente publicaties die een duidelijke meerwaarde hebben voor oud-mariniers. Voor ons betekent meerwaarde: je bij het lezen en bekijken van zo’n magazine weer even terug in de tijd voelen en genieten van alle mooie herinneringen. Marinier zijn is niet en nooit zomaar iets. Om het met de oude Mac te zeggen: het is in je wezen gegrift! We zijn begonnen met het maken van een aantal publicaties over Nieuw-Guinea. Dat heeft een bepaalde reden. Wij vinden dat de periode NNG een beetje onderbelicht is gebleven. Er zijn wel wat publicaties geweest, maar op een gegeven moment zakt de aandacht voor die episode in de korpsgeschiedenis weg. Dat is op zichzelf ook niet zo vreemd. Er zijn inmiddels zoveel missies uitgevoerd, daar kun je wel een encyclopedie mee vullen! Maar toch… als je je verdiept in het NNG verhaal dan moet je vaststellen dat dit voor het korps een van de zwaarste missies is geweest ooit! Het werd en wordt al snel afgedaan als een missie in de marge. Dat was echt niet het geval. Kijk, Srebrenica krijgt voluit de aandacht. En dat is terecht ook. Wanneer er zoveel mensen worden afgeslacht terwijl Dutchbat (noodgedwongen) daar machteloos tegenover stond, dan kun je daar niet en nooit over zwijgen. Maar dat vandaag de dag nog steeds Papua’s worden vermoord vanwege hun streven naar onafhankelijkheid, daar wordt over gezwegen, al jaren lang. De Koninklijke Marine en met name ook het Korps Mariniers hebben daar voor een goed zaak gevochten. De VN (lees de grootmachten Amerika en Rusland) hebben anders beslist. Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de militaire acties in NNG naar een hoogtepunt gingen. Wij hebben daar twee publicaties over gemaakt. Marinier in Nieuw-Guinea en Patrouilleren in Nieuw-Guinea. Een derde is in ontwikkeling. Dagboek en brieven van eerste luitenant der mariniers Wim Kayzer wordt een prachtig document. In zijn dagboek beschrijft Kaijzer wat hij meemaakt op zijn allereerste maar ook allerzwaarste patrouille in de jacht op Indonesische infiltranten. Deze publicatie verschijnt in het najaar. Een must-have voor iedere oud-marinier, waar en wanneer je ook gediend hebt bij de baas! Kayzer was een absolute top marinier, maar ook een mens. Daarvan getuigt zijn dagboek en de indringende brieven aan het thuisfront.

Zie onze website www.klusopdek.nl

Naast het maken van mooie publicaties willen we met ons werk ook een goed doel steunen. Elk jaar zullen we een goed (mariniers)doel kiezen dat we met een geldelijke bijdrage willen steunen. Voor dit jaar is dat de Mariniers Ziekenboeg Lief en Leed van oud-marinier Rinus Isken. Van elk verkocht magazine, blad of boek gaat 1 euro naar dit goede doel! U steunt met uw aankoop dus ook dit goede mariniers doel!