Mededeling bestuur COM-Zeeland

De problematiek rond Corona krijgt ook gevolgen voor eigen COM-Zeeland evenementen en evenementen waarbij COM-Zeeland is uitgenodigd. Zo hebben wij u afgelopen weekend uitgenodigd voor het bijwonen van “Over de meelstreep” in Eede. Vanmiddag hebben wij vernomen dat dit evenement zaterdag niet door gaat in verband met de door de overheid afgekondigde maatregelen rondom het Coronavirus.

Tot onze spijt zien ook wij ons genoodzaakt onze voorgenomen activiteiten af te lassen dan wel tot nader order uit te stellen.

Helaas voor alle belangstellenden, maar voorlopig zijn er geen grootschalige evenementen met publiek mogelijk. Het gaat daarbij voorlopig om de volgende evenementen:

  • Zeeuwse Veteranendag  13  juni  te  Middelburg  ** AFGELAST **
  • COM Sportdag  13  juni  te  Doorn  **  AFGELAST  **
  • Landelijke Veteranendag   27  juni   te   Den  Haag   **  AFGELAST  **
  • Optreden Marinierskapel   5  september  te  Zierikzee  ** AFGELAST  **

Het bestuur van COM Zeeland volgt de richtlijnen welke door de overheid worden bepaald. We proberen evenementen, indien mogelijk, op een nader te bepalen tijdstip opnieuw te organiseren. Uiteraard zullen we u daarover nader informeren zodra daar duidelijkheid over gegeven kan worden.

Wij hopen dat u allen gevrijwaard blijft van deze vervelende ziekte, en houden u op de hoogte over nieuwe maatregelen welke voor evenementen van COM Zeeland van belang zijn.

Namens het bestuur van COM Zeeland

Laaste update: zondag 26 april 2020