Het Contact Oud Mariniers Zeeland nodigt al haar leden uit om Neerlands langst lopende theatervoorstelling “Soldaat van Oranje” bij te wonen in “Theater Hangaar” te Katwijk op

ZATERDAG  30  NOVEMBER

Speciaal voor COM-Zeeland is er een optie op toegangskaarten tot 15 oktober, dus reageer snel!

Opgeven via:  Penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com

Met vermelding van naam en “Soldaat van Oranje”

Rekeningnummer:  NL66 INGB 0002 2575 74

Tnv: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland

OPGEVEN IS BETALEN!

 

De reeds verzonden uitnodigingsbrief kunt u hier terugvinden voor nadere details en kosten:  Uitnodiging Soldaat van Oranje

Nadere informatie over de musical kunt u ook vinden op   https://www.soldaatvanoranje.nl/