Namens het bestuur van COM-Zeeland, bedankt voor je aanwezigheid en inbreng op de ALV