COM ZEELAND   NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Beste allemaal,

Allereerst namens het bestuur van COM Zeeland een goed, gelukkig en gezond 2019.

We beginnen dit jaar met:

Nieuwjaarsreceptie

  • De nieuwjaarsreceptie samen met de AVOM op: Zaterdag 12 januari 2019.
  • Tijd: 14.00 uur tot 18.00 uur.
  • Plaats: Stationsrestauratie Vlissingen. De nieuwe naam is: HAVENDORP

      Adres: Stationsplein 5; 4382 NN Vlissingen; tel: 0118 233131

Contributie verenigingsjaar 2019

  • De bijdrage voor het jaar 2019 is op de algemene ledenvergadering van 2018 vastgesteld op
  • € 20,00. U krijgt hiervoor géén acceptgiro! Bank: NL66 INGB 0002257574; t.n.v.: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland.

Oploop januari

  • In Januari 2019 is er geen oploop.

De volgende oploop is op 27 februari 2019 om 11.00 uur in de Stationsrestauratie: Havendorp te Vlissingen.

Opgeven bij Wim Slootmaker, telefoon: 0113-372 055

Leden € 10,00 voor maaltijd en 1 consumptie.

 

Namens de Dorpsraad Koudekerke stuur ik onderstaand bericht met link naar de Kern met Pit.

In november 2019 zal het Oorlogsmonument voor het 47e commando van de Royal Marines op Dishoek (gemeente Veere) ingewijd worden. Financiering van het monument is rond en het monument wordt momenteel vervaardigd.

Het project dingt mee naar de Zeeuwse prijs en als het verkozen wordt naar de landelijk prijs. Hiermee hoopt de Dorpsraad in het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde een steentje bij te dragen aan de landelijke bekendheid van deze slag en de gevolgen voor Walcheren en zo financiering te verkrijgen voor het evenement in november 2019.

Wij zorgen dan dat er een COM delegatie bij aanwezig zal zijn!

Zij hopen dat U bereid bent in uw kring zo veel mogelijk mensen door middel van verspreiding van deze link op te roepen een stem uit te brengen op het Oorlogsmonument Dishoek.

tot 10 januari kan er gestemd worden op de projecten van een Kern met Pit in de provincie Zeeland. Het project Oorlogsmonument Dishoek is een van de drie Zeeuwse projecten er valt daarmee een bedrag van € 1500,00 te verdienen. Alle reden dus om te stemmen en ook vrienden en bekenden op te roepen om dat te doen.

 

Via de volgende link kom je rechtstreeks op het Zeeuwse stemformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dVyfdrmV4fHmbrFMvzhNqH8uaZGb3bJUBgGinrCtz3jGdw/viewform

Namens het COM Bestuur Zeeland,

Wim van der Meer