Nieuws

Donderdag 24 oktober gingen 8 vrijwilligers van Keep Them Landing richting Vlissingen om vrijdagmorgen vroeg de 2 landingsvaartuigen te water te laten die een week eerder via Medemblik en Den Helder vervoerd werden naar de werf van Damen in Vlissingen. (meer…)

Een uitnodiging valt enkele dagen eerder in de bus voor het bijwonen van de opening van het vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het is groots letterlijk en figuurlijk, de opening is gedaan door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden. Na diverse toespraken door evenzoveel sprekers als Kees Traas, voorzitter Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, drs. J.M.M. Polman CdK provincie Zeeland, en ook door Dhr. Robert Croll voorzitter raad van bestuur Vfonds en dit alles verrijkt met een film over de realisatie van dit project en ook nog een muzikaal intermezzo. Een demonstratie door het korps commandotroepen en daarna de officiële opening door Prinses Margriet die dit doet door net als haar grootmoeder in Ede over een onder de erepoort aangebrachte meelstreep te stappen. Dit alles onder een luid applaus. (meer…)

Het Contact Oud Mariniers Zeeland nodigt al haar leden uit om Neerlands langst lopende theatervoorstelling “Soldaat van Oranje” bij te wonen in “Theater Hangaar” te Katwijk op

ZATERDAG  30  NOVEMBER

Speciaal voor COM-Zeeland is er een optie op toegangskaarten tot 15 oktober, dus reageer snel!

Opgeven via:  Penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com

Met vermelding van naam en “Soldaat van Oranje”

Rekeningnummer:  NL66 INGB 0002 2575 74

Tnv: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland

OPGEVEN IS BETALEN!

 

De reeds verzonden uitnodigingsbrief kunt u hier terugvinden voor nadere details en kosten:  Uitnodiging Soldaat van Oranje

Nadere informatie over de musical kunt u ook vinden op   https://www.soldaatvanoranje.nl/