Op de geheel nieuwe website van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers afdeling Zeeland.

COM-Zeeland is een vereniging voor iedereen die lange of kortere tijd gediend hebben bij het Korps Mariniers, of nog steeds bij “de baas” zitten. Daarbij is (eind)rang of stand niet relevant voor het lidmaatschap. COM-Zeeland is als zelfstandige vereniging, met een eigen bestuur en daarbij behorende bevoegdheden, onderdeel van de landelijke vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers.

Personen die niet gediend hebben bij het Korps Mariniers maar die met het COM sympathiseren, kunnen zich als donateur van COM-Zeeland aanmelden!

De jaarcontributie voor COM-Zeeland bedraagt minimaal € 20,00 per jaar. U ontvangt 4x per jaar ons periodiek “Kameraadschap”, waarin we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Lid of donateur worden van COM-Zeeland kan door het sturen van een email naar de ledenadministrateur:  ledenadministratie.comzeeland@contactoudmariniers.com

De jaarcontributie voor landelijke vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers bedraagt minimaal € 27.50. De periodiek van COM-Landelijk genaamd “Houwe Zo”, verschijnt 5x per jaar.

Lid worden van COM-Nederland kan via de link:

https://contactoudmariniers.com/lid-worden